Kundalini Yoga

Ancient knowledge of awareness. The sacred geometry of the body. Its our instrument to experience and dis-cover who we truly are. 

Why Kundalini Yoga? It opens your cells, strengthen your nerves and deepens your relation with higher consiousness and subconscious ness through your body. 

It establishes full alignment with the soul , or deepenst essence and centers your energy. It teaches to navigate in life, Thats why i teach Kundalini Yoga. Just because it works for me and for many people i have seen doing it. We need more aware, awake, and courageous people to create a healthy new system. First your own system. So you tune the right energies. And others around you will tune with you. Radiation comes from within. An open and rooted energy swirls through you. You will feel free and see so many new perspectives that you feel connected to everything in life. So gaining self-esteem, trust and strength is a logical result.

De Yoga van het bewustzijn. In deze yogalessen maak je ruimte om de Kundalini Energie die zit opgeslagen in de basis van de wervelkolom een plek te geven in jouw lichaam. Deze energie is verbonden met je ziel en jouw potentieel, zodat je meer verbinding voelt met jezelf. Je versterkt het zenuwstelsel en je verbinding met hoger bewustzijn. 

Bewust Ademen// Pranayama

Door Bewuster te ademen en te luisteren naar het lichaam ontdekken we de wijsheid in onszelf. Pranayama is de kunst van ademen. De adem is een wijze leraar die we kunnen gebruiken ons leven in balans te leven. Door adem leven we. Als de adem hoog zit in de longen benutten we niet het volle potentieel van ons leven. Ademen met het hele lichaam is voluit leven. Helder zien wat het leven je te bieden heeft in al zijn facetten. 

Voorbereiding: Zorg voor een rustige serene ruimte, met een yoga mat/schapenvel en een deken om jezelf mee toe te dekken.

 

-- Voor deelname stuur mij een whatsapp of email  op: goldenheartpieces@gmail.com.

--  Neem je matje/ schapenvel en dekentje mee. 

-- Prijs verschilt per lokatie of les. Van 10-15€

-- 90 minuten. 

-- Mogelijkheid om privé les te ontvangen.

-- Houd Instagram in de gaten voor nieuwe updates en schema.

-- Je ontvangt dan een uitnodiging voor de zoom/meet link

Kundalini Yoga

The Yoga of Awareness. In these lessons you make space to free the Kundalini Energy, based in the root of the Spinal Cord. To feel more connected with the Self. You strengthen your nervousstystem and feel a deeper connection with higher consciousness.

Pranayama//Conscious Breath

By breathing more conscious and listening to the body we gain more wisdom in ourselves. Pranayama is the art of Breath. And the breath is a wise teacher to bring our life in balance. Trough breath we live. If the breath is high in the lungs we do not breath fully in our body, so we neglect a part of our body and life. You will see more clear and see what life has for you in all kinds of ways.

Preparartion: Find yourself a quit en clean space to settle your self with a yoga mat/ sheepskin and a blanket. 

Price scale €10,--15€,-(depends on lesson and location

Bring your mat/sheepskin and blanket.

Stay updated by instagram: he-artpieces &jantiendb

Send an email to goldenheartpieces@gmail.com and you will receive a link for the zoom/meeting.

  • Facebook
  • Instagram