De Klank Wetenschap

Hoe klank en balans ons lichaam 'instrument' stemt en daarmee uitlijnt met potentieel wordt in de yoga beoefend door de mantra's te zingen.

De Naad Yoga, zoals dat genoemd is het beoefenen van de stem en het gebruik maken van de 'Sound Current' ten behoeve van een bewust gebruik van de Universele wetten.

In Kundalini Yoga wordt de Shabd Guru genoemd als de Teacher van Geluid. Door ritme, klank, concentratie en adem kun je kosmische lessen of informatie ontvangen. En op deze manier een helende werking op de mens hebben. En het lijden te ontstijgen.

'Sha' betekent ego en 'bd' betekent cutting. Hoe we het ego afsnijden en in contact komen met on Hoger Zelf kan dus met het gebruik van klank. Het is een quantum mechanisch proces. Je snijdt werkelijk door de matrix en verbind je met ziel/hoger zelf of hoe je het voor jezelf wil noemen. Door te ervaren kun je begrijpen wat er gebeurt in je lichaam, geest en spirit.

Het zijn niet alleen de woorden van de mantra die wijs zijn. De klank van zichzelf snijdt het ego af.


Ego bewustzijn is er met een reden. En we mogen zien hoe dit bewustzijn is ontstaan. Ook geloof ik dat het een dienend aspect is in je leven. Tot op een zekere hoogte. Groei heeft te maken met leerbaar zijn en het ontstijgen van je eigen systemen en leerscholen. In de vorm van familie tradities, relaties, scholen en ook organisatie of carriere codes. Je kunt jezelf afvragen of het systeem, het geloofssyteem wat jij hanteert, of dat van jezelf is of van iemand die dat heeft opgelegd. Vragen stellen aan jezelf, 'inquiry' is keer op keer open staan voor een andere wereld en ander bewustzijn. Het ego houdt zich vast aan objecten, gevoelens en gedachten. Wat ook dus een noodzaak heeft om te kunnen functioneren. Het is niet slecht, het kan alleen limiterend zijn. En jezelf onnodig klein houden.

Wonderlijk dat als je kunt loslaten je wereld en omgeving mee verandert en je een multi dimensionaal bewustzijn ontwikkelt. Ze noemen het ook een shamanistisch pad.


De Shabd Guru is een hele studie op zich en neemt je mee in de klank theorie. Vooral het ervaren van zingen van de klanken en op een monotome en ritmisch principe kun je het deel in jezelf ervaren waar je potentie ligt en je volledig eenheid kunt ervaren.


Kundalini Yoga gebruik de kracht van de klank en repetitie en adem en houding om transparante overtuigingen te elimineren en je een gevoel van thuis en kracht te geven. Een licht gevoel hebben alsof je vliegt.